Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hantõ-Mansiiskis tähistati Jeremei Aipini juubelit

07.07.2008

Hantõ-Mansiiskis tähistati suurelt kohaliku handi kirjaniku ja publitsisti, Handi-Mansi autonoomse ringkonna duuma aseesimehe ning Põhja põliste väikerahvaste assamblee esimehe Jeremei Aipini 60. sünnipäeva.

Kirjanik võttis õnnitlusi vastu Jugra-Klassik keskuses, kus leidis hiljuti aset ka EL-Venemaa tippkohtumine ja Soome-ugri 5. maailmakongress.

Keskuse orelisaalis kõlasid katkendid paljudesse keeltesse tõlgitud raamatust "Jumalaema verisel lumel", mis räägib hantide ja neenetsite 30-tel aastatel peetud Kazõmi sõjast Nõukogude võimu vastu.

Loeti ette ka Venemaa Föderatsiooninõukogu esimehe Sergei Mironovi tervitus, milles oli avaldatud tänu pikaajalise töö ja regionaalse seadusandluse arendamise eest. Oma õnnitlused edastasid ka Handi-Mansimaa võimuesindajad.

Tuntud handi luuletaja Maria Voldina kinkis juubilarile handi rahva pühad valged rõivad, kuulutades sellega Aipini pühaks.

Allikas: Jugra-Inform