Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

EKA soome-ugri uurimisreis läheb Tveri piirkonna karjala ja eesti küladesse

8.-31. juulini 2008 a. leiab aset järjekordne Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisreis, mis on arvult juba 31. ning mille sihtkohaks on Venemaa Tveri oblasti karjalaste ja eestlaste külad.

Uurimisgruppi kuulub 13 inimest. Lisaks EKA tudengitele ning töötajatele osaleb ekspeditsioonil ka üks Helsingi Ülikooli üliõpilane.

EKA ekspeditsioonide 30-aastase ajaloo vältel on korduvalt külastatud Karjala vabariigis (end. ANSV-s) elavaid põlisrahvaid (karjalased, vepslased), samas on vähe tähelepanu pälvinud enklaavina Süda-Venemaal suure metropoli tõmbetuules elavad tverikarjalased, kes on üks kiiremini kaduvamaid rahvusgruppe soome-ugri rahvaste hulgas. 2002. aasta rahvaloenduse andmetel on tverikarjalasi umbes 15 000 inimest.

Lisaks on ekspeditsioonil kavas külastada ka samas elavaid eestlasi. Teadaolevalt elab täna Tveri oblastis umbes 500 eestlast või eesti juurtega inimest, kellest suurt osa võib veel leida oma esivanemate poolt kunagi asustatud küladest. Sealsete eestlaste näol on tegemist 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses kodumaalt väljarännanud eestlaste järeltulijatega, sarnase päritoluga eesti kogukondi leidub täna veel mitmel pool Venemaa territooriumil.

Ekspeditsiooni eesmärgiks on uurida ja fikseerida kõnealuste etniliste gruppide traditsioonilist rahvakunsti, lisaks talletada ka materiaalses kultuuris ja eluolus toimunud muutusi laiemalt. Töö käigus tehakse etnograafilisi joonistusi arhitektuurist, esemelisest tarbevarast, tekstiilidest jne. Fotode ja video vahendusel fikseeritakse kohalike kaasaegset eluolu ja -keskkonda.

Ekspeditsiooni läbiviimisel tehakse tihedat koostööd Tveri Eesti Seltsiga.

Ekspeditsiooni läbiviimist toetab rahaliselt Hõimurahvaste Programm, Rahvuskaaslaste Programm ning Kultuurkapital.

Lisateave:

Madis Tuuder
Soome-ugri uurimisprogrammi välitööde juht
56 499 232
madis.tuuder@artun.ee