Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marid pidasid Tšumbõlati mäel ühispalvust

07.07.2008

Marid pidasid 4. juulil Venemaal Kirovi oblastis Sovetski rajoonis Tšumbõlati pühal mäel suurt omausu ühispalvust, kuhu kogunesid inimesed peaaegu kõikidest Marimaa rajoonidest ja linnadest ning maride asualadelt Nižni Novgorodi, Kirovi ja Sverdlovski oblastitest ja Tatarstani vabariigist – kokku umbes 700 inimest.

Vanade mari tavade järgi peetud palveriitus algas varahommikul. Kõigepealt läksid palvelised end allikale pesema ja püha vett jooma. Seejärel siirdusid nad kivi juurde, mille all oli pärimuste kohaselt elanud mari vägilane Kurõk Kugõza. Mari preestrid ehk kardid palusid vägilase poole suunatud palvetes kokkutulnute soovide täideminekut, nende abilised aga valmistasid lõkkel ohvriroogi.

Järgneva pooleteise tunni jooksul pöördusid mari omausu vanemad üksteise järel mari vanema Tšumbõlati poole, paludes kõigi rahvaste õitsengut, rahu maa peal, tervist, head viljasaaki ja muud sellist. Pärast palverituaali söödi ohvriroogi: leiba, liha, putru ja kalja. Seejärel pidas ülemkart kõikidele tänupalve sugõn'i.

Tšumbõlat on mari pärimuste kohaselt vürst-sõdalane, kes kogus 11. sajandi lõpul enda juhtimise alla suurema osa mari hõimudest ja andis neile korralduse ehitada kindluslinnu. Rahvas pidas teda oma tsaariks. Tema ajal kujunesid välja usu- ja ohverdamistavad, mis jäid sajandite vältel muutumatuks.

Allikas: Finnougoria