Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Jamalis jagatakse põlisrahvaste progammi raha

17.07.2008

Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna eelarves on progammi „Põhja põlisrahvaste kultuur, keel ja traditsiooniline eluviis“ täitmiseks ette nähtud 108 miljonit rubla, millest tänavu kulutatakse 25 miljonit, 2009. aastal 27 miljonit ning 2010. ja 2011. aastal 28 000 miljonit.

Jamali põliste väikerahvastega tegeleva ametkonna teatel näeb programm ette etnograafia-, keele- ja ajaloouuringuid, rahvakunsti arendamist ja põlisrahvaste kultuuriväärtuste propageerimist.

Põlisrahvaste kompaktsetel elualadel kavatsetakse avada raamatukogupunkte, samuti tahetakse suurendada koolinoorte huvi emakeeleõppe vastu ja aidata neid kõrghariduse omandamisel. Progammis on pööratud tähelepanu ka rändrahvaste tervishoiule.

Programmi kohaselt peaks põlisrahvaste kogukondade arv 2011. aastaks suurenema 62-lt 68-le, nende toodetud põdraliha hulk 187-lt 196 tonnini ja kalatoodang 420-lt 520 tonnini.

Allikas: Sever Press