Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Neenetsimaalt leiti haruldane soome-ugri aare

23.07.2008

Neenetsimaal asuvalt Ortinski linnamäelt leidsid arheloogid haruldase peitevara. See koosneb 15 vaskesemest, mis on valmistatud arvatavasti hilisel rauaajal ligikaudu 2500 aastat tagasi -- 5.-6. sajandil e.m.a. 

Samast ajastust pärinevad näiteks ka Kunda hiiemäe kivikalmed. Leitud esemed kuuluvad ilmselt soomeugrilastele. Sarnaseid leide on seni saadud üksnes Permi oblastist. Nõnda siis on Ortinski leid esimene mitte üksnes oma piirkonnas, vaid kogu Põhja regioonis.

Leid avastati Ortinki jõesuu lähedalt väikese Kaini oja juurest. Esimesed vasklehed leiti tuiskliivast juba pool tunnikest peale uurimisreisi moona mahalaadimist helikopterilt, kirjutas Neenetsimaa ajaleht Narjana Võnder.

Tänapäeval nimetatakse selliseid muistseid vaskesemeid kristlikust traditsioonist lähtudes iidoliteks ehk ebajumalakujudeks. Soomeugrilaste jaoks on neil aga püha tähendus -- nad tähistavad kõige elava ühtsust. Maausus on peetud loomi või linde või teisi elusolendeid oma hõimu või rahva esiisadeks.

Neenetsi ja Arhangelski oblasti muuseumide yhise uurimisreisi eesmärk oli saada uusi teadmisi Põhja asustamisloost.

Kaini oja aarde viivad arheoloogid Pomorje pealinna, kus seda hakatakse uurima. Hiljem pannakse see välja Neenetsi muuseumis.

Sama uurimisreisi ajal avastasid arheoloogid veel Kirtui järve ääres asuva Krasnoje küla juurest keskaegseid naiste vaskehteid, mis kuuluvad samuti soomeugrilastele.

Pilt: vaskplaat inimsoega, Neenetsi muuseum

Allikas: Narjana Võnder
Tõlge: Maavalla koda