Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Krasnojarski krais mõeldakse rändkoolide avamisele

30.07.2008

Krasnojarskis peetud Põhjala põlisrahvaste haridusprobleemidele pühendatud ümarlaual võeti vastu soovitused krai valitsusele, mis sisaldasid ettepanekuid avada rändkoolid ning täiustada emakeele- ja rahvakultuuriõpet.

Ümarlauast osavõtjad soovitasid lülitada krai sihtprogrammi "Põhjala põlisrahvad 2009. aastal" alaprogrammi "Põhjala lapsed" ja rahvusasulate haridusasutuste kapitaalremondiks ning ehituseks vajaminevad kulutused.

Põhja-Jenissei rajoonis soovitati avada kutsekool rahvuslike tootmisalade meistrite ettevalmistamiseks, Krasnojarski pedagoogilises instituudis aga kaaluda võimalust Põhjala rahvaste keelte kateedri avamiseks ja suurendada põlisrahvaste esindajatele mõeldud sihtõppe vastuvõtu kohti.

Kokkutulnud leidsid, et põhjarahvaste hulgast pärit noored spetsialistid on vaja kindlustada töö ja elukohaga ning luua täiskasvanutele veebipõhise täiendõppe võimalus. Märgiti, et haridussüsteemi võiksid investeerida ka Krasnojarski krai põhjaosas töötavad suurettevõtted.

Krai seadusandliku kogu Põhjala teemade komisjoni esimees Anatoli Amossov nentis, et regiooni põhjaosa elanike haridustase on endiselt väga madal. Tema arvates tuleks luua põlisrahvaste noortele tuleks ettevalmistusprogramm kõrgkoolidesse astumiseks, sest praegu ei suuda eelarvelistele kohtadele vastu võetud tudengid konkurentsis püsida ning katkestavad õpingud või lähevad üle tasulisele õppele. "Neil on raske kohaneda uue süsteemi ja linnaelu rütmiga," möönis Amossov.

Allikas: Jamal-Inform