Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marimaa valitsus annab välja marikeelse ajakirja

02.08.2008

Mari Eli vabariigi valitsus asutas oma korraldusega marikeelse ajakirja Marii Sandalõk (Mari Elu) ning andis kultuuri-, ajakirjandus- ja rahvussuhete ministeeriumile ülesandeks moodustada oktoobriks ajakirja toimetus.

Ministeeriumi teatel asutati uus ajakiri vabariigi presidendi Leonid Markelovi ettepanekul tänavu aprillis toimunud VIII Mari rahva kongressi otsuste täideviimiseks.

Uue ajakirja peatoimetajaks määrati Marimaa presidendi ühiskondlike suhete ja infotalituse juht Sergei Loskutov, tema asetäitjaks Mari El Radio peatoimetaja ja Mari Nõukogu aseesimees Valeri Motšahev.   

Ajakirja väljaandmine tehti ülesandeks vabariiklikule ettevõttele Gazeta Kugarnja. Ajakirja väljaandmiseks eraldati vabariigi eelarvest 712 tuhat rubla.

Allikas: Mari Eli vabariigi presidendi ühiskondlike suhete ja infotalitus