Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komi tudeng andis Venemaa valitsuse kohtusse

04.08.2008

Pedagoogilise instituudi üliõpilane Elvira Bereza esitas Sõktõvkari kohtusse hagi kaebusega Venemaa valitsuse otsuse vastu kuulutada pühapäev, 4. mai tööpäevaks, teatas hageja kaitsja, inimõiguskomisjoni Memorial juhatuse liige Ernest Mezak.

Mezaki sõnul on valitsuse otsus vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni 8. peatükiga, mis garanteerib Venemaa kodanikele õiguse nende isikliku ja perekonnaelu austusele.

Bereza täpsustas oma avalduses, et ta on Sõktõvkari Jumala Hiilguse Kiriku liige, kus austatakse eriliselt pühapäeva pidamist. Selle koguduse liikmed kogunevad igal pühapäeval kolmetunnilisele jumalateenistusele ning tegelevad vaeste, haigete ja invaliidide abistamisega. 4. mail ei saanud hageja seda teha, sest pidi osalema õppetöös.

"Iganädalane puhkepäev on sisse seatud selleks, et rahuldada inimese vajadust mitteformaalse suhtlemise järgi teiste inimestega. Seepärast on see ka Euroopa inimõiguste konventsiooni kaitse all," põhjendab Bereza oma avalduses. Valitsuse otsus on tema sõnul vastuolus riigi rahvusvaheliste kohustustega.

Allikas: RIA Novosti