Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Idel-Urali rahvad lõid koordinatsiooninõukogu

08.08.2008

2. augustil loodi Kaasanis tatarlaste maailmakongressi raames Idel-Urali riikide koordinatsiooninõukogu, kuhu kuuluvad udmurdi, baškiiri, tšuvaši, mari ja tatari rahva kongresside ja assotsiatsioonide juhid.

Koordinatsiooninõukogu loodi eesmärgiga kaitsta Volga ja Uurali põlisrahvaste õigusi ja nõuda kinnipidamist rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigustest emakeelele ja rahvuslikule haridussüsteemile.

Idel-Urali koordinatsiooninõukogu püstitas endale ülesandeks teha koostööd riiklike võimudega Venemaa optimaalse rahvuspoliitika väljatöötamisel, monitoorida Venemaa rahvaste õigusi emakeele, hariduse ja kultuuri alal, viia läbi ühisüritusi, vahetada kogemusi ja teavet.

Nõukogusse hakkab kokkuleppe kohaselt kuuluma üks esindaja iga rahva poolt, Koordinatsiooninõukogu juhib igal aastal rotatsiooniga vahetuv koordinaator, kelleks sai tatarlaste maailmakongressi täitevkomitee esimees Rinat Zakirov. Nõukogu otsustas kokku tulla mitte harvemini kui korra poolaasta jooksul.

Nõukogu võttis vastu avalduse „Säilitame rahvaste algupära“, kus juhitakse tähelepanu rahvaste võrdsuse ja föderalismi põhimõtete rikkumisele Venemaal ja rahvuspoliitika ebaobjektiivsusest. Koordinatsiooninõukogu mõistis hukka nn regionaalse komponendi kaotamisele Venemaa haridusseadusest ja kutsus kõiki rahvaid üles taastama oma rahvuslikku haridussüsteemi.

Rahvusorganisatsioonide juhid väljendasid ka muret rahvusstruktuuride likvideerimise pärast, mis tõendab nende sõnul, et võimud on võtnud kursi väikerahvaste kiirele assimileerimisele ning unitaarse rahvustevaba riigi loomisele.

Nad hoiatasid, et on sunnitud pöörduma abi saamiseks rahvusvaheliste organisatsioonide poole, sest pöördumised Venemaa võimude poole ei ole andnud tulemusi.

Allikas: Tatarlar.ru