Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Koolasaamid arutasid saami parlamendi projekti

11.08.2008

Lujavri (vn Lovozero) kandi koolasaamid pidasid rahvusvahelisel põlisrahvaste päeval Murmanski oblasti saami parlamendi loomise initsiatiivgrupi istungi, kus nad arutasid  duumast ja parlamendist koosneva kahekojalise volikogu loomise projekti.

Projekt on saadetud tutvumiseks oblasti administratsiooni, kust on tulnud vastus, et praegu pole saami parlamendi loomine võimalik, kuid tööd selles suunas võiks jätkata.

Nii Soome, Rootsi kui Norra saamidel on olemas oma parlament, on olemas ka Saami parlamentaarne ńõukogu, kus osaleb Venemaa poolt vaatlejaina kaks saadikut.

Koolasaamide parlamendi loomist hakatakse arutama sügisel peetaval koolasaamide kongressil, mille formaati pole esialgu veel kindlaks määratud.

Lujavri saami rahvuskultuurikeskus korraldas rahvusvahelisel põlisrahvaste päeval ka miitingu, millel osales umbes 30 inimest ja kus lehvis saami lipp. Tähtpäeva jätkati talgutega küla kesktänavatel.

Allikas: Murmansk B-port.com