Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mari nõukogu valmistub pleenumiks

29.08.2008

Eile kogunes Mari nõukogu presiidium, et arutada 25. oktoobri pleenumiks valmistumist.

Pleenumil kavatsetakse arutada Mari rahva VIII kongressi resolutsiooni täitmist, Mari nõukogu 2009. aasta tööplaani ja Soome-ugri V maailmakongressi tööd.

Pleenumiks näeb ilmavalgust ka ajakirja Mari Sandalõk esimene number.

Allikas: Mari-el.name