Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marimaa on sotsiaalse katastroofi äärel

01.09.2008

Mari Eli vabariik on regionaalmajanduse allakäigu tulemusel sotsiaalse katastroofi järel, kirjutab Moskva maride ühenduse aseesimees Mihhail Dolgov ajakirjas Regionõ Rossii.

Marimaa on sotsiaalsete ja demograafiliste näitajate poolest Volga föderaalringkonna halvim regioon. Terve Venemaa arvestuses on Marimaast vaesemad ainult Ivanovo oblast, Kalmõkkia vabariik ja Ust-Ordõnski Burjaadi autonoomne ringkond, kui arvestada sissetulekute taset elaniku kohta.

Marimaa elanikkond väheneb migratsiooni ning ka näiteks enesetappude rohkuse tõttu. Töövõimelise elanikkonna motivatsioon tööd teha on madal. Alkoholi tarbitakse palju, eriti külades.

Pöördumises on märgitud, et Marimaal on olnud mitmeid difteeriasse suremise juhtumeid, see haigus on aga seotud madala hügieenitaseme, halva toitumise ja madala elatustasemega. Samuti on keskmisest kõrgem süüfilisse haigestumine.

Dolgov kirjutab, et kuigi Marimaa on doteeritav piirkond, pole kontrolli kulutuste üle. Ta toob näite, et läinud aastal kulutati spordiehitistele üle saja miljoni rubla, kuid sotsiaalsfääri jaoks raha enam ei jätkunud. Külade sotsiaalarengu programmile eraldati vaid kaks ja pool miljonit.

Väheneb ka arstiabi kättesaadavus. Rajoonikeskuses Zvenigovos suleti ainus sünnitusmaja 50 tuhande elanikuga rajoonis ja nüüd tuleb sealsetel naistel sõita sünnitama enam kui saja kilomeetri kaugusele Joškar-Olasse. Arstide ja medõdede kohad on täitmata, sest inimesed pole nõus nii väikese palga eest töötama.

Allikas: Regionõ Rossii