Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Jamali põlisrahvaste lapsed õpivad enam emakeelt

11.09.2007

Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna sihtprogrammi „Põhjala põlisrahvaste kultuur, keel ja traditsiooniline eluviis 2008-2011“ elluviimise ajal soovitakse tõsta emakeeleõpet saavate laste hulka 62 protsendini, teatas Jamali väikerahvaste amet agentuurile Sever-Press.

Programmi käivitumise hetkel õppis emakeelt iseseisva ainena 59,6 protsenti põlisrahvaste lastest.

Programmi toel plaanitakse välja anda ka raamatuid põlisrahvaste keeles. Sel ja järgmisel aastal antakse välja neli raamatut aastas, 2010. ja 2011. aastal seitse raamatut.

Programm toetab ka kõrghariduse omandamist – 2011. aastaks peaks ligi 90 protsenti põlisrahvaste noortest õppima selle programmi toel ning sama paljusid aidatakse erialase töö leidmisel. Tänavu saab sellist abi 80 protsenti kõrghariduse omandajatest.

Allikas: Sever Press