Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kudõmkar räägib päev otsa permikomi keeles

15.09.2008

Permikomi autonoomse ringkonna pealinnas Kudõmkaris algas projekt Baitam Komiön, mille eesmärgiks on suurendada permikomide huvi oma emakeele ja kultuuri vastu.

Projekti raames leiab aset ka permikomi keele rääkimise päev, kus kõik teenindustöötajad pöörduvad oma klientide poole permikomi keeles.

Projekti läbiviijad kavatsevad välja anda väikese permikomi-vene vestmiku ning viia läbi linnaelanike küsitluse nende emakeeleoskuse ja permikomi keele kasutamise kohta. Permikomi keelt oskavatele noortele kingitakse rinnamärk "Me töda komi kõv".

Projekti korraldajaks on Permi regionaalne ühiskondlik organisatsioon Roza Vetrov, seda toetavad Permi krai Permikomi asjade ministeerium, Permi riikliku pedagoogikaülikooli permikomi osakond ning Kudõmkari kaubandus- ja toitlustusasutused.

Allikas: Finnougoria, Inform-Kopilka