Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmus elektrooniline komi keele õpik

25.09.2009

Komimaal ilmus elektrooniline komi keele õpik, mis on mõeldud keelt mitteoskavatele inimestele elementaartaseme omandamiseks.

Programm "Komi kõv" koosneb mitmest temaatilisest peatükist, kus on toodud ära kergesti meeldejäävad laused ja lausekonstruktsioonid. Komi rahvuspoliitika ministeeriumist öeldi infoagentuurile Komiinform, et õppevahendit hakatakse kasutama  komi keele õpetamiseks riigiametnikele.

Projekt sai teoks programmi "Komi vabariigi riigikeelte säilitamine ja areng aastatel 2005-2009" raames. Mullu valmis tekstiosa ja üldine konseptsioon, tänavu andis rahvuspoliitika ministeerium raha muusika ja piltide lisamiseks programmile.

Allikas: Komiinform