Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mihkel Volt: Mitu delegatsiooni

Soome-ugri rahvaste 5. maailmakongressil osales Eestist mitu delegatsiooni.

Esimese Eesti delegatsiooni moodustasid kakskümmend eestlaste delegaati, kaheksateist eestlastest vaatlejat, kolmeliikmeline Riigikogu vaatlejate delegatsioon eesotsas Ivi Eenmaaga, kaks ministeeriumide esindajatest vaatlejat, kaks Eestis elavate setude delegaati ja kaks setudest vaatlejat ning kaks Eestis elavate ingerisoomlaste delegaati. Selle delegatsiooni juhiks oli Tõnu Seilenthal.

Teise eestlaste seltskonna moodustas Eesti president Toomas Hendrik Ilves koos oma saatjaskonnaga. Eesti president tuli kongressi avamist tervitama koos Venemaa, Soome ja Ungari presidentidega.

President Toomas Hendrik Ilves esines 28. juuni õhtul kongressi avamisel oma kõnega, nagu ka Venemaa Föderatsiooni president Dmitri Medvedev, Soome president Tarja Halonen ja Ungari president László Sóyom. Pärast Riigiduuma väliskomisjoni esimehe Konstantin Kossatšovi Eestit mustavat sõnavõttu lahkus saalis viibinud Eesti president 29. juunil koos oma saatjaskonnaga soome-ugri rahvaste maailmakongressi toimumiskohast – kontserdimajast Jugra-Klassik.

Eesti delegaadid ja vaatlejad jäid saali ja osalesid kongressil algusest lõpuni. Ei lahkunud ka Soome ega Ungari delegatsioon. See, et Eesti delegatsioon osales ja tegutses kongressi lõpuni, on näha MTÜ Fenno-Ugria Asutuse koduleheküljelt leitavas kongressi resolutsiooni tekstist, mis sisaldab kõiki eestlaste ettepanekuid.