Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Indrek Jääts: Etniline tohuvapohu

Enne lõunat jalutan veel meie majutuspaiga külje alla jäävate suurejooneliste spordirajatiste servas. Suurelt ekraanilt tuleb spordiülekanne, inimesed sõidavad rulluiskude ja jalgratastega, mängib Radio Energy. Reibas. Tundub, et olen sattunud mingile äraspidisele venekeelsele spordiplaneedile, mingisse tulevikuversiooni, kus ma elada ei tahaks.

***
Pärast ringkonna kuberneri vastuvõttu astume läbi keskväljakul toimuvalt etnodiskolt. Tundub, et see “etno” ei seostu mingi kindla rahvaga, vaid on üldisem abstraktne mõiste. Mingi muistse idaslaavluse ihalus sulandub sujuvalt põhjarahvaste motiividel tehtud kostüümidega ja kõik see tuleb kaasaegselt estraadilavalt reipa ja professionaalse diskori juhtimisel.

Pealtvaatajaskond on esialgu üsna loid, rüübatakse vaikselt õlut. Märkimisväärselt palju on tumedanahalist rahvast, ilmselt Kesk-Aasia päritolu võõrtöölised.

***
Suundume linnaserva, kus juba kolmandat õhtut järjest etendatakse handi karupeiesid. Omamoodi etnopedagoogiline üritus, suunatud ilmselt eelkõige kohalikule põlispäritolu noorsoole traditsioonide edasiandmiseks, aga ka kongressituristidele. Kohalikud teismelised osalevad kostümeeritult ka etenduses. Erinevalt vanematest meestest räägivad nad vene
keelt, ent sellest probleemi ei tehta. Võimalik, et põhjarahvaste tulevik ongi venekeelne, ent sealjuures ei minetata oma traditsioonilisi elatusalasid ning osalt säilib ka neis juurduv kultuur.