Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Rootsi saamid nõuavad tuulepargi eest kompensatsiooni

30.09.2008

Põhja-Rootsi saamid nõuavad osa tuuleenergia müügist saadud kasumist hüvitiseks tuuleenergia tootmisest tekitatud kahju eest nende elualadele.

Piteå vallas asuvasse saami külla Ida-Kikkejaursi rajatakse peagi üks maailma suurimatest tuuleparkidest. Ligi tuhat tuuleturbiini on võimalised varustama elektriga peaaegu miljonit majapidamist.

Ent Saksa firma Svevind on jäänud ehitusgraafikust maha, sest pole saavutanud saamidega kokkulepet. Tuulepargi ala moodustab Rootsi saamidest põhjapõdrakasvatajate talvekarjamaadest umbes neljandiku.

Svevind pakkus saamidele läbirääkimisel hüvitist vaid tekitatud kahju eest, kuid viimaseid see ei rahuldanud. Saamid soovivad saada stabiilset iga-aastast kompensatsiooni, mis kindlustaks asula tuleviku sõltumata sellest, mis tulevikus mis juhtuma hakkab, selgitas põdrakasvataja Patrik Lundgren ajalehele Dagens Nyheter.

Svevind oli oma Rootsi osakonna juhi Mikael Kyrki sõnul nõudmisest üllatunud, sest pidas põdrakasvatust ja tuuleenergia tootmist paralleelselt eksisteerivateks ettevõtmisteks.

Kyrk avaldas kahtlust, et kui nad nõustuvad saamidega oma kasumit jagama, leidub teisigi kahjutasu nõudjaid. Mõnedel teistel juhtudel on saami kogukond tuuleenergia tootjatelt suutnud siiski hüvitise välja kaubelda.

Rootsi tuuleenergia ühendus ja Rootsi saamide rahvusühendus tegid ettepaneku Rootsi Energia juhtkonnale kaaluda võimalust võtta vastu eriseadused energeetikaprojektide teostamiseks põdrakasvatajate aladel.

Allikas: Dagens Nyheter, BarentsObserver.com