Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kirsikka Moring: Aeg ühendada jõud

Raha on. Uurimusi tehakse ja koosolekuid jagub. Miks siis meie hõimurahvad Venemaal elavad üha halvemini ja keeled hääbuvad üha kiireneva hooga? Tundub, nagu oleks juunikuust möödunud terve igavik ja maailm on juba hoopis teine. Hantõ-Mansiiski maailmakongress sõnastas vaatamata kompromissidele erakordselt selge ja nõudliku resolutsiooni. See on hea töövahend soome-ugri rahvaste konsultatiivkomiteele.

Kahjuks on Gruusia sõja vari pikk ning ulatub ka soome-ugri ühiskonda. Juunikuisel maailmakongressil oli tunda selle eelmaiku. Nurga tagant tulnud ja täiesti ettevalmistamatuna tundunud ettepanek sekretariaadi siirdamiseks Helsingist kuhugi Venemaale oli vaevalt juhus.

Seda tähtsamaks tõuseb kongressi tõdemus, et inimõigused, vähemuste ja nende elukeskkonna kaitse ei ole sisepoliitika, vaid kogu rahvusvahelise üldsuse asi. Eesti, Soome ja Ungari on siin võtmepositsioonil.

Euroopa Liit on lubanud märkimisväärset lisaraha soome-ugri projektidele. Juba praegu rahastab ühendus seitset (!) Venemaa-suunalist naabrusprogrammi, mis ulatuvad Koola poolsaarest Musta mereni. Ja kuigi Gruusia sõda tõmbas sügava joone Euroopa Liidu ja Venemaa vahele, tuleb tegevuskavast kinni pidada.

Ainuüksi Soome rahastab parajasti Soome-Vene seltsi ja M. A. Castréni seltsi kaudu ligi kahe miljoni euroga soome-ugri ja samojeedi rahvaste kultuurilist ja keelelist turgutamist. Soome
kultuuri sihtkapital eraldas tänavu selle tarbeks uue miljonitoetuse. Põhirõhk on kodanikuühiskonna ja kakskeelsuse arendamisel, mis pole tänapäeva Venemaal just tühiasi.

Meil on ressursse ning nii Eestil kui ka Soomel on käsil lugematu hulk hõimuprojekte. Ka teadusilmas on teoksil tohutu hulk arktilisi uurimusi. Kes ja kuidas nende poolt toodetud teadmisi kasutab? Ei tea. Tean vaid, et igikelts sulab oletatust kiiremini meie hõimurahvaste
põhjapõtrade rännuradade all.

On viimane aeg koguda kokku ühtne andmepank kõigist teoksil olevatest ettevõtmistest, ühendada jõud ja asjatundmine. Ja siis – praktilisele tööle. Rohujuure tasandil.

Resolutsioonid on juba vastu võetud. Vajame ühiseid jätkuvaid kodanikefoorumeid, kuid nende kõrvale vajame ühiseid tegusid. Aega on vähe.

Soome keelest Eha Viluoja