Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komid loovad rahvusvahelise soome-ugri naisühenduse

17.10.2008

Komi maanaiste 3. kokkutulekul osalejad kiitsid heaks ettepaneku luua soome-ugri naiste rahvusvaheline assotsiatsioon.

Organisatsiooni Komi Vabariigi Põlisnaised juht Galina Knjazeva sõnul on ühenduse juhtide suhtlemises teiste Venemaa soome-ugri piirkondade esindajatega ilmnenud sarnaseid probleeme, millega põlisrahvastel tuleb rinda pista.

Täna Sõktõvdini rajoonis Võlgorti külas kokku tulnud 47 delegaati üle Komimaa arutasid sotsiaalprobleemide lahendusi ning maapiirkonna majandusarengut. "Pole saladus, et maamajandus on komi rahvuse heaolu alus," möönis Knjazeva, kelle sõnul oli kõne all ka võitlus alkoholiga ja naisettevõtluse edendamine.

Kokkutulekust osavõtjad koostasid pöördumise soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee esimehele Valeri Markovile palvega toetada soome-ugri naisühenduse loomist.

Komi maanaiste esimene kokkutulek toimus Sõktõvkaris 2004. aastal. Tänavuse kokkusaamise korraldasid organisatsioon Komi Vabariigi Põlisnaised" ning Komi Vabariigi Naisliit.

Allikas: Komionline