Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komi pealinn saab rahvuslikuma ilme

20.10.2008

Ühiskondliku liikumise Komi Voitõr liikmed arutavad 23. oktoobril Sõktõvkaris toimuval komi rahva linnakonverentsil Komimaa pealinna rahvuslikumaks muutmist, teatab Komiinform. 

Konverentsil pannakse kokku soovitused linnavalitsusele, kuidas kasutada linnapildis ja muus olmes rohkem komi keelt, ornamente ja folkloorikujundeid. Samuti puudutavad ettepanekud õuealade korrastamist ja linna ajaloolis-kultuurilise maastiku säilitamist.

Organisatsiooni Sõktõvkari esinduses selgitati agentuurile, et konverentsil osaleb 212 delegaati, kes on selleks läinud aastal valitud ning üle 20 kutsutud isiku.

Allikas: Komiinform