Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Permikomid ei saa emakeelt õppida

21.10.2008

Permikomi linnalastel pole enam võimalik emakeeleõpet saada, nenditi hiljutisel rajoonijuhtide koosolekul Leninski asulas. 

Ringkonna pealinnas Kudõmkaris pole enam ühtegi kooli, kus komi lastel oleks võimalik oma emakeelt õppida ning ka teistes linnades ei õpetata komi keelt peaaegu enam üldse.

Kogu autonoomses ringkonnas saab ainult viiendik komi rahvusest õpilasi emakeeleõpet ja sedagi vaid kaugetes maapiirkondades.

Leninskis toimunud koosolekul osales ka Permi krai föderaalinspektor Irina Tatarinova, kelle sõnul tehakse mainitud probleemidest laiem analüüs ning esitatakse see võimudele ja vastavatele organisatsioonidele.

Rahvuskoolide puudumine pole mitte ainult permikomide probleem, nenditi koosolekul.

Rahvusprobleemid on Kudõmkari kandis süvenenud pärast seda, kui 2005. aastal liideti Permikomi autonoomne ringkond Permi oblastiga ning ringkonnast endast jäi järele vaid nimetus.

Allikas: Teleraadiokompanii Perm