Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Vadjalased tunnistati põliseks väikerahvaks

24.10.2008  

Leningradi oblastis elavad vadjalased lülitati Venemaa valitsuse määrusega Põhjala põliste väikerahvaste nimekirja, teatas Regnum viitega oblastivalitsusele.

2002. aasta ülevenemaalise rahvaloenduse andmetel oli vadjalasi alles vaid 73 inimest. Umbes pooled neist elasid oma ajaloolisel asualal Leningradi oblasti Kingissepa rajoonis Luutsa (vn Lužitsõ), Jõgõperä (vn Krakolje) ja Liivčylä (Peski) külades. Vadja keel on kantud kaduvate keelte punasesse raamatusse.

Vadjalaste hävimist võib kiirendada nende asualale Lauga jõe suudmesse ehitatav suur transiidisadam ja Jõgõperä küla asemele rajatav 70 tuhandelise elanikkonnaga linn.

Esialgu oli linnaehitajatel plaanis vadjalaste “moraalselt vananenud ehitised lammutada”, ent pärast seda, kui Vene keeleteadlased ja etnograafid pöördusid jaanuaris võimude poole palvega kaitsta vadjalasi hävingu eest, lubas ehitusfirma vadjalaste majad Jõgõperässe alles jätta ning kogu linnaehituses vadja ja isuri rahvuslikku stiili säilitada.

Ettevõtte PortŽilStroi ehitusdirektor Nikolai Ijevlev rõhutas pärast teadlaste pöördumise avaldamist just seda, et vadjalased pole üldse Venemaa väikerahvaste nimistusse kantud. “Suures osas on Ust-Luga ümber tekkinud kära võitlus staatuse eest,” leidis ta.

Allikas: Regnum