Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komid tahavad omakeelseid bussipeatuseid

24.10.2008

Komimaa bussides, rongides ja lennukites võiks peatusi teadustada ja infot edastada vene keele kõrval ka komi keeles, seisab eile Sõktõvkaris lõppenud komi rahva konverentsi resolutsiooni jõudnud ettepanekutes.

Komi keelt tahetakse kasutada ka Moskva-Sõktõvkari rongi kujunduses ja rongirestorani menüüs.

Samuti sisaldab resolutsioon ettepanekut püstitada Sõktõvkari sissesõidul suurematele maanteedele kakskeelsed tervitussildid ning valmistada komikeelsed videoklipid, mida saaks näidata pealinna reklaamtahvlitel.

Konverentsist osavõtjad tegid veel ettepaneku eraldada Sõktõvkari linna territooriumist ala, kuhu saaks tulevikus rajada komi etnograafiamuuseumi.

Allikas: Komiinform