Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Strassbourg ei andnud soomlasele Karjala vara osas õigust

27.10.2008

Euroopa inimõiguste kohus ei rahuldanud Soome kodaniku Kalle Paula hagi Venemaa vastu, kes taotles tagasi oma vanematele enne Teist maailmasõda kuulunud maad Karjalas.

Vene ajalehe Novaja Gazeta teatel soovis Paula tagasi maad ja kinnisvara Viiburis, mis tema isa omandas 1922. aastal.

Viiburi kohus arutas sama asja 2007. aastal, keeldudes andmas soomlasele omandiõigust põhjusel, et nõue on vananenud. Leningradi oblasti kohus muutis selle otsuse ära ja otsustas kohtuasja lihtsalt lõpetada, tunnistades selle riikidevaheliseks vaidluseks, mida tuleb lahendada rahvusvaheliste õigusnormide raames.

Advokaat Kari Silvennoinen edastas hagi Strassbourgi kohtusse, olles ise veendumusel, et Soome ja Venemaa vaheline rahulepe ei puudutanud lihtinimeste omandiõigust. Strassbourgi kohus aga ei tuvastanud antud vaidluses inimõiguste rikkumist. 

Silvennoineni kinnitusel on ühendusel Pro Karelia andmeid selle kohta, et Strassbourgi kohus on okupatsiooni tagajärjel oma omandist ilma jäänute nõudmisi rahuldanud. 2003. aasta detsembris maksis Türgi näiteks Põhja-Küprosel elanud kreeklannale Titina Loizidoule 1,1 miljonit dollarit hüvitist Euroopa inimõiguste kohtu 1998. aasta otsuse alusel.

Allikas: Stolitsa-na-Onego