Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimupäevad 2007 – 80 aastat Fenno-Ugriat

Hõimupäevad kestsid tänavu 15.-21. oktoobrini ja olid pühendatud Fenno-Ugria 80. aastapäevale.

19. oktoobril oli Rahvusraamatukogus Fenno-Ugria 80. aastapäevale pühendatud teaduskonverents.

Hõimupäevade üritusted on traditsiooniliselt tasuta. Kõik soome-ugri huvilised, tavakodanikud ja külalised on alati ülimalt oodatud!


Hõimupäevad võimaldavad paremini teadvustada oma rahvuslikku omapära, meie kuulumist soome-ugri rahvaste perre.

Kuna hõimupäevade korraldamine põhineb soome-ugri rahvaste keele ja kultuuri juurtel, siis võimaldab see süvendada meil austust ka oma keele ja kultuuri vastu. Venemaa soome-ugri rahvastel aga suureneb Eestis käies ja nähes neile osutatud tähelepanu oma rahvuskultuuri väärtustamine.

Samas võimaldavad hõimupäevad mõelda end mingil määral suuremaks, laiendada kultuuri- ja keelepüramiidi alust, et me ei peaks enam nii suurel määral ümbritsevatelt suurrahvastelt üle võtma rahvuslikku identiteeti hävitavaid võõrmõjusid. Samuti arendavad hõimupäevad soome-ugri rahvaste koostööd, mis on võimaldanud paljudel soome-ugri rahvaste iseennast leida ja ellu jääda.