Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Udora rajoon nõuab ametnikelt komi keele oskust

29.10.2008

Komimaa Udori rajooni nõukogu otsustas oma eilsel istungil, et munitsipaalametnikud peavad oskama komi keelt, teatas KomiOnline. 

Rajooninõukogu saadik Albert Loginov selgitas, et komi keele oskuse nõude peab kinnitama veel Venemaa justiitsministeeriumi regionaalosakond. Keelenõude poolt hääletas kaks kolmandikku nõukogu liikmetest.

Volikogu otsusega peavad ka kõik rajooni koolid võimaldama komi keele kui vabariigi teise riigikeele õpet. Praegu õpib Udora rajooni koolilastest komi keelt emakeelena umbes kolmandik.

Komi keele positsiooni tugevdamisele kulus Udora rajooni nõukogul Loginovi kinnitust mööda mitu kuud, sest kolmel istungil blokeeriti arutlus erinevatel ettekäänetel. Siiski sai Udora rajoon Komimaal esimeseks, kus komi keele kasutust on volikogu otsustega laiendatud.

Allikas: KomiOnline