Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Koolasaamid valmistuvad esimeseks kongressiks

03.11.2008

Venemaal Murmanski oblastis elavad saamid valmistuvad oma esimeseks kongressiks, mis toimub 14. detsembril.

Koola poolsaare saamid arutavad suurkogul rahva sotsiaalmajanduslikku olukorda ja oma õiguste seaduslikku kaitset, arutlusele tuleb ka saami parlamendi võimalik loomine. Ettepanekute kohaselt võiks saami parlament tegutseda oblastiduuma juures teise kojana või regiooni valitsuse juures nõuandva organina.  

Saami kongressil osaleb 75 delegaati, kes valitakse praegu välja kohalike elanike seast. Kokku elab oblastis 1795 saami, neist enamus Lujavri (vn Lovozero) rajoonis.

Suurem osa saamidest on ühinenud 16 sugulasühenduse ja viie ühiskondliku organisatsiooniga, mis korraldavad koosolekuid kongressi delegaatide valimiseks.

Allikas: Murmanski Vestnik