Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjalas ilmus kolmes murdes kalender

13.11.2008 

Karjalas ilmus 2009. aasta kalender kõigis kolmes karjala keele murdes. Päriskarjala, aunusekarjala ja lüüdi murdes seinakalender sisaldab karjala köögi tavapäraseid retsepte.

Kalender valmis koostöös Karjala rahvuspoliitika ja usuühenduste ministeeriumiga, ühiskondliku ühendusega Karjala Rahva Liit, noorteorganisatsiooniga Nuori Karjala ning kirjastusega Perioodika.

Karjala kalender anti välja noorte algatusel, kirjutab Karjala valitsuse teabeleht, meenutades, et 2009. aasta on Venemaal kuulutatud noorteaastaks.

Allikas: Karjala valitsuse ametlik server