Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Leningradi oblastisse tuleb soome-ugri keskus

21.11.2008

Leningradi oblastis käib ettevalmistus põliste väikerahvaste sihtprogrammi väljatöötamiseks, mis näeb ette ka põlisrahvaste keskuse loomise, selgus Peterburis äsja peetud konverentsil "Soome-ugri liikumine Loode-Venemaal".

Oblasti infokomitee esimees Vladimir Ugrjumov selgitas, et programm valmib koostöös põlisrahvaste esindajatega ning pole suunatud mitte ainult keelte ja kultuuride säilitamisele, vaid ka arendamisele.

Põlisrahvaste keskus hakkab kureerima vadjalaste, isurite, vepslaste, karjalaste ja ingerisoomlaste probleeme, korraldama kultuuriüritusi ja rahvuspühasid, andma välja rahvuskeelset kirjandust ja pidama ülal veebillehte.

Leningradi oblasti kuberner Valeri Serdjukov tervitas oma asetäitja kaudu konverentsil vadjalasi Venemaa põliste väikerahvaste nimistusse arvamise puhul ning 20-aastaseks saanud ühendust Inkerin Liito, kuhu kuulub neli tuhat liiget.

Konverentsil osalesid soome-ugri konsultatiivkomitee liikmed, Venemaa soome-ugri kultuurikeskuse esindajad, osalejad teistest soome-ugri piirkondadest, oblasti rahvusseltside ja võimude esindajad.

Konverentsil osalejad koostasid oblastivõimudele soovituste nimekirja erinevatest rahvuspoliitikaga seotud küsimustest.

Allikas: Regnum