Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Setu keel on igapäevakasutusest kadumas

18.11.2008

Kuigi setu leelo on jõudmas UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja, pole setu keel ega kultuur veel päästetud, sest kohalikus murdes juttu kuuleb üha vähem, kirjutab Võrumaa Teataja.

"Koolis lapsed vahetunnis omas keeles ei räägi," ütles Mikitamäe vallavanem Inge Hirmo. See on märk, et setu keele igapäevane kasutus on hääbumas.

Hirmo sõnul tuleb vanematel lastega häbenemata setu keelt kõnelda ning see võiks olla lapse esimene keel, emakeel. Setu keele omandamist koolides tuleks soodustada ja seda mõne aine õpetamisel kasutada.

Setu kongressi vanematekogu eelmise esimehe Õie Sarve sõnul tuleks setu keele toetuseks ellu kutsuda Setu õpetajate seminar, kus pedagoogidele jagataks teadmisi setukeelseks koolitööks.

Allikas: Võrumaa Teataja