Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Noortel komi põdrakasvatajatel lubati relva kanda

25.11.2008

Komimaa põhiseaduskohus jättis jõusse seadusesätte, mis lubab põdrakasvatajatel ja jahimeestel kanda relva alates 16. eluaastast.

Kohus tegi otsuse vabariigi endise peaprokuröri Aleksandr Šuklini esitatud protesti põhjal, milles oli viidatud kohaliku seaduse vastuolule föderaalseadustega.

Komi vabariigis 1997. aastal vastu võetud seadus lubas jahi ja põdrakasvatusega tegelevatel maainimestel kanda sileraudset jahipüssi 16. eluaastast peale, prokuröri arvates piiras see säte aga teiste komimaalaste õigusi.

Vabariigi parlament lükkas protesti tagasi ja pöördus tõe väljaselgitamiseks konstitutsioonikohtusse. Sealt tuli täna otsus, et seadus vastab vabariigi põhiseadusele ning Venemaa relvaseadusele, kus on öeldud, et regioonide seadusandlikud kogud võivad 18. eluaasta alampiiri kahe aasta võrra vähendada.

Komi riiginõukogu aseesimees ja rahvusliikumise Komi Voitõr täitevkomitee liige Valeri Markov ütles kohtuotsust kommenteerides, et see vastab traditsioonilise eluviisiga inimeste vajadustele. Tema sõnul võeti seadus vastu 90te aastate keskel, kui majanduses olid rasked ajad ja komidel tekkis mõte traditsioonilist majandustegevust toetada.

Markov kinnitas, et taoline seadus kehtib ka mõnedes teistes Venemaa piirkondades traditsioonilise eluviisiga inimeste, mõnel pool vaid põlisrahvaste, mõnel pool aga kõikide jaoks.

Allikas: Finougor