Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komimaa president kinnitas komi keele aasta

26.11.2008

Komi vabariigi juht Aleksandr Torlopov allkirjastas määruse, mille kohaselt on 2009. aasta komi keele aasta, teatab Komiinform.

Lähimal ajal tuleb kinnitamisele ka keeleaasta ürituste plaan. Keeleaasta korraldustoimkonda juhib vabariigi juht ise, tema asetäitjateks on asejuht Aleksei Tšernov, rahvuspoliitika minister Valeri Korobov ja rahvusliikumise Komi Voitõr esimees Sergei Gabov.

Ettepaneku kuulutada välja keeleaasta tegi Komi rahva 9. kongress. Komimaa valitsus andis 14. juulil välja määruse rahvuspoliitika kontseptsiooni realiseerimise kohta 2008.-2011. aastatel, mis sisaldab ka keeleaasta üritusi.

Komi keele aastal on kavas viia läbi võistlus "Мый? Кöнi? Кор?" (Mis? Kus? Millal?) ja vabariiklik konverents komi keele ja kirjanduse õpetamisest üldhariduskoolides. Udori rajoonis tuleb teatrifestival Muslun-2009 ja Petšora linnas aktsioon "Сернитам комиöн" (Räägime komi keelt).

Komi rahvuslikus draamateatris tuuakse lavale Aleksei Popovi näidend "Гöтрась, пио, гöтрась!" (Võta naine, pojake, võta!). Ajakiri Art annab välja audiolisad, kus poeedid loevad ise oma luuletusi. Ajakirjad Art ja noorteleht Jöloga tulevad välja uute rubriikidega. 

Toimuvad ka esimese komi luuletaja Ivan Kuratovi 170. sünniaastapäevale ja kirjaniku Gennadi Fjodorovi 100. sünniaastapäevale pühendatud üritused.

Allikas: Komiinform