Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Sámediggi toetas Venemaa saami parlamendi ideed

01.12.2008

Norra saami parlament (Sámediggi) avaldas oma Venemaal elavatele rahvuskaaslastele toetust seadusandliku kogu loomises Koola poolsaarel.

Läinud nädalal viibisid Venemaa saamide ühenduste esindajad Norra saami parlamendis, tutvumaks lähemalt selle struktuuri tööga.

Norra saami parlamendi aseesimees Marianne Balto möönis, et Venemaa pole veel valmis saamide kogu loomiseks, kuid lubas siiski koolasaame nende pingutustes toetada.

Norra saami parlamendi valimised toimuvad iga nelja aasta tagant üldvalimiste raames. Parlamendis on 43 saadikut, kes on valitud otsevalimistel. Esimesed valimised olid 1989. aastal, praegu tegutseb juba viies koosseis.

Allikas: NRK Sami Radio, BarentsObserver