Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ižkaris tuleb kokku udmurdi kongress

04.12.2008

12. detsembril koguneb Udmurdi vabariigi riiklikus rahvusteatris 9. udmurdi kongress, mis on rahvusühenduste assotsiatsiooni Udmurt Keneš kõrgeim töövorm.

Udmurdi kongress leiab aset vähemalt üks kord nelja aasta jooksul. Kongressi delegaadid valitakse rajooni- ja linnakonverentsidel.

Udmurt Keneši assotsieerunud liikmed on ka Tatarstanis, Baškortostanis, Marimaal, Komimaal, Permi krais, Kirovi, Sverdlovski ja Tomski oblastites ning Moskvas tegutsevad udmurdi rahvusühendused, kes saadavad kongressile samuti oma delegaadid. 

Ühenduse Udmurt Keneš eesmärgiks on taastada ja süvendada udmurtide rahvusteadvust, nende vaimsust ja reformimeelsust. 

Kongress kinnitab rahvuskogu Pitši Keneš liikmeskonna, valib ja kutsub tagasi presidendi ja revisjonikomisjoni, kinnitab täitevkomitee aruande, assotsiatsiooni eelarve ja revisjonikomisjoni kokkuvõtte.

Udmurtide esimene kongress toimus 1918. aastal Tatarstanis Jelabugi linnas. Eelmine, 10. kongress kogunes tunamullu 15. detsembril Ižkaris ja oli pühendatud organisatsiooni 15. aastapäevale. Ajavahemikus 1919-1991 udmurtide kongresse ei toimunud.

11. udmurdi kongressil osaleb 350 delegaati ja sada kutsutud külalist Venemaa piirkondadest ning välismaalt.

Kongressi korraldavad Udmurdi vabariigi valitsus, rahvuspoliitika ministeerium ja assotsiatsioon Udmurt Keneš.

Allikas: Moja Udmurtija