Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Homme on mari kirja päev

09.12.2008

Homme tähistatakse Marimaal kirja päeva (Марий тиште кече).

Mari rahvas kasutas iidsetest aegadest peale asjade kirjapanekuks geomeetrilisi kujundeid tamga, mis lõigati erilise noaga puust pulkadele. Majanduslikuks tarbeks välja mõeldud kirja kasutati kuni möödunud sajandi 30. aastateni.

Kirillitsal põhinev mari tähestik koostati esimest korda 16. sajandi keskel maride seas jutlustavate vaimulike tarbeks, ent sellest ei ole säilinud mingeid andmeid.

Mari kirjakeele loomise aluseks loetakse 1775. aastal välja antud teost "Tšeremissi grammatika juurde kuuluvad tööd". Selles raamatus kasutatakse vene tähestikku, kus mõningad tähed puuduvad ning juurde on lisatud g ja iô.

1837. aastal välja antud "Tšeremissi grammatikas" on võetud kasutusele kogu toonane vene tähestik ja lisatud viis tähte mari häälikute väljendamiseks. Seda tähestikku kasutati kuni 1870te aastateni.

1871. aastal anti välja mäemari aabits ja 1873. aastal niidumari oma. Neis kasutatud tähestik vastab peaaegu täielikult tänapäevasele, puuduvad vaid tähed Ее, Ёё, Шш, Щщ, ъ, Юю, Яя, Ӹӹ.

1920-1930tel lülitati mari tähestikku kõik vene tähestiku tähed, et oleks võimalik laensõnu välja kirjutada. Lõplikult kinnitati tähestikud 1938. aastal. 1930tel tehtud ettepanek minna üle ladina tähestikule ei leidnud üldist heakskiitu.

Niidumari tähestik on järgmine: Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Ҥҥ Оо Öö Пп Рр Сс Тт Уу Ӱӱ Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Mäemari tähestik aga selline: Аа Ää Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Öö Пп Рр Сс Тт Уу Ӱӱ Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ӹӹ Ьь Ээ Юю Яя

Allikas: MariUver