Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Handi-Mansimaal loodi põlisrahvaste vanematekogu

10.12.2008

Handi-Mansi Jugra autonoomse ringkonna valitsuse aseesimees Aleksei Ovsjannikov, duuma esindaja Jeremei Aipin ja rahvaühenduse Jugra Päästmine president Aleksandr Novjuhhov kirjutasid eile alla Põhjala põliste väikerahvaste vanematekogu loomise määrusele.

Aleksandr Konstantinovi juhitavasse nõukogusse arvati loomingulise ja teadusintelligentsi esindajad. Nõukogu kujutab endast nõuandvat organit, mis töötab tasuta ühiskondlikel alustel. Nõukogu plaanib koos käia üks-kaks korda kvartalis.

Nõukogu hakkab osalema põlisrahvaste sotsiaalmajanduslikku ja kultuurilist arengut puudutavate küsimuste arutamisel, andma soovitusi ja tegema ettepanekuid obiugrilaste eluolu, keele, kultuuri, kommete ja majandustegevuse säilitamiseks.

Handi-Mansimaa kuberner Aleksandr Filipenko peab vanematekogu loomist kodanikuühiskonna kujunemisel tähtsaks sündmuseks, lootes, et see tõstab ringkonna elanike kodanikuaktiivsust.

Allikas: FederalPress