Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Lüüdi selts tähistas Helsingis 10. aastapäeva

19.12.2008

Helsingis tähistati Lüüdi seltsi (Lyydiläinen seura) 10. aastapäeva kogunemisega Karjalatalos.

Karjala keeleseltsi (Karjalan kielen seura) esimees peapiiskop Leo ja Karjala haridusseltsi (Karjalan Sivistysseura) esimees Ritva Kivi tänasid Lüüdi seltsi koostöö eest ja soovisid ühendusele pikka iga.

Samuti tuli Lüüdi seltsi tervitama Soome kultuurirahastu (Suomen kulttuurirahasto) esimees Antti Arjava, kes lubas karjalaste tegemisi ka edaspidi rahaliselt toetada.

Noorteorganisatsioonide Nuori Karjala ja Trias poolt õnnitles seltsi ajalehe Lyydilaine peatoimetaja Aleksei Tsõkarev.

Lüüdi seltsi asutas kümme aastat tagasi Helsingis tuntud luuletaja Miikul Pahomov. Seltsi eesmärgiks on ühendada kõik jõud unikaalse lüüdi murde elluturgutamiseks.

Selts toetab keeleõpet, annab välja ajalehte ja ajakirja Lyydilaine, õppematerjale ja laulikuid. Samuti korraldab Lüüdi selts iga-aastaseid laste keelelaagreid, on ehitanud Aunuse rajooni kiriku ja rajamas rahvuskultuuri keskust.

Allikas: Finougoria