Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Setu leelo ümarlaud Värskas 20 ja 21.12

20.12.2008

Setumaa valdade liit organiseerib sel nädalavahetusel Värska kultuurikeskuses Setu leelo ümarlaua (Seto leelo tsõõriklaua), mille eesmärk on teha kokkuvõte lõppeva aasta tulemuslikust koostööst setu leelo taotluse UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja esitamisel ning kavandada tegevusi setu leelo taotluse rakendamiseks 2009. ja 2010. aastal.

20. detsembril kuulatakse ettekandeid setu leelo kandmisest UNESCO vaimse kultuuripärandi taotlusse ning tutvustatakse Eesti-poolset nimekirja setu kogukonna esindajatele. UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja pürgiva setu leelo taotluse hetkeseisust räägib Margit Siim. Vaimse kultuuripärandi nimekirja koostamisest räägib Kristiina Porila. Toimub arutelu setu leelo tegevuskava rakendamiseks 2010. aastal.

Koos on Seto Leelotarku Kogo, Setumaa valdade liit, Setumaa muuseumid, kultuuri-, haridus-, teadus-, välis-, sise-, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja regionaalministri büroo, Setumaa teadusnõukogu ning EAÕK esindajad. Päeva lõpuks on meelelahutusõhtu Värska kultuurikeskuses.

21. detsembril pajatab Andreas Kalkun Siberimaa setudest, Anti Lillak aga Seto Setomaa koguteose I köite koostamise kogemustest. Setu keele ja kultuuri õpetusest leelokoorides ning koolis teevad ettekande Rieka Hõrn, Maarja Hõrn ja Vello Jüriöö. Setu leelo tänasest ja homsest päevast pajatab Õie Sarv. Järgneb lauluema Anne Vabarna mälestamine Värska kalmistul ja omakultuuriõhtu, kus antakse kätte 2008. aasta Anne Vabarna nimelised preemiad.

Ilmar Vananurm, Kalev