Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komimaa blogija pöördus Euroopa inimõiguste kohtusse

11.01.2009

Vaenuõhutamise eest Komimaal süüdi mõistetud blogija Savva Terentjev kaebas otsuse edasi Strassbourgi Euroopa inimõiguste kohtusse.

Terentjev märkis oma avalduses, et Komimaa kohus rikkus teda süüdi mõistes Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 10. artikli sätteid, mis tagavad õiguse levitada oma mõtteid ja arvamust riigipiiridest sõltumatult.

Terentjevi advokaat Ernest Mezak selgitas agentuurile RIA Novosti, et süüdimõistetu juhtis inimõiguste kohtu tähelepanu ka konventsiooni 6. artikli sätete rikkumistele õiglase kohtumõistmise asjus.

Terentjev nõudis oma kaebuses Venemaa Föderatsioonilt kompensatsiooniks 3,5 tuhat eurot.

Kohtuasi Savva Terentjevi vastu algatati pärast seda, kui Sõktõvkaris elav muusik kirjutas ühe kohaliku ajakirjaniku blogisse kommentaari, milles mainis, et miilitsad tuleks linnaväljakul põlema panna.

Prokuratuur leidis, et Terentjev alandab õiguskaitseorganite esindajate inimväärikust ja õhutab miilitsate suhtes vihkamist ja vaenu.

7. juulil mõistis Sõkvõvkari kohus Terentjevi süüdi, karistades teda aastase tingimisi vabadusekaotusega.

NEWSru.com