Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Udora rajoonis ei läinud ametnike komi keele nõue läbi

12.01.2009

Udora rajooni vappVenemaa justiitsministeeriumi Komimaa osakond keeldus registreeerimast Udora rajooninõukogu põhikirja sätte tõttu, mille põhjal peavad kõik kohaliku omavalitsuse ametnikud oskama komi keelt.

Komimaa Udori rajooni nõukogu otsustas keeleoskuse nõude sisse seada oktoobris kahe kolmandikulise häälteenamusega.

Justiitsministeeriumi arvates pole Venemaal komi keele oskus aga vajalik. "Tuleb välja, et meie riigis polegi kohta komi rahva jaoks," kommenteeris otsust rajooninõukogu saadik Albert Loginov uudisteagentuurile KomiOnline.

Loginov selgitas, et Moskvas andis kirjastus Jausa-Press hiljuti välja raamatu "Vene doktriin", kus on öeldud, et kogu Venemaa rahvas peab rääkima vaid vene keeles ja saama venelasteks ning mitte keegi poliitikutest ega riigijuhtidest ei vaielnud sellele vastu.

"Meid tõukab separatismi poole just see, et Venemaa ülemvõim ei taha tunnistada väikerahvaste õigust oma kultuurile ja keelele," rääkis Loginov. "Meil lubatakse vaid pidudel tantsida ja laulda."

Loginov teatas, et ei kavatse koos oma mõttekaaslastega komi keeleoskuse nõudest taganeda. "Me raiume seda teemat nii kaua, kuni saavutame edu", kinnitas ta.

KomiOnline

Loe veel: 29.10.2008 Udora rajoon nõuab ametnikelt komi keele oskust