Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komid said uue õigekeelsussõnaraamatu

02.02.2009

Komimaal ilmus uus komi õigekeelsussõnaraamat, kahe tuhande eksemplari suuruse tiraaži trükkimist toetas rahvuspoliitika ministeerium.

Sõnaraamatu koostajateks olid Komi vabariigi haridusarengu ja ümberõppe instituudi töötajad Albina Karmanova, Tatjana Krendeleva ja Raissa Kosnõreva.

Karmanova sõnul oli teatmeteost väga tarvis, sest viimane õigekeelsussõnaraamatut ilmus 23 aastat tagasi, komi keel on selle aja jooksul aga edasi arenenud. Tuli kokku leppida ka mõnede sõnade õigekirjas, mida tavatseti kirjutada eri viisil.

Sõnaraamatu koostamisel võeti aluseks viimane väljaanne, kust eemaldati mõned laensõnad, mida komi keel omaks ei võtnud, lisati mõningaid uusi sõnu, mis on aja jooksul komi keele foneetikareeglitega kohandunud ning ka vabariikliku terminoloogia- ja õigekeelsuskomisjoni poolt kinnitatud uusi sõnu.

Komiinform