Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Täna on Pitirim Sorokini 120. sünniaastapäev

04.02.2009

Täna on 20. sajandi ühe väljapaistvama sotsioloogi Pitirim Sorokini (pildil) 120. sünniaastapäev. Sorokin on nähtavasti tuntuim komi rahvusest inimene maailmas.  

23. jaanuaril 1889. aastal Komimaal Vologda kubermangus Turja külas sündinud Sorokin õppis Peterburi psühhoneuroloogia instituudis ja Peterburi ülikoolis. Pärast veebruarirevolutsiooni sai ta esseeride üheks juhiks ja sattus bolševistlike võimudega vastuollu.

"Sorokin on Lomonossov ja Jack London ühes isikus," kirjutab Kominarod.ru. "Ta mitte ainult ei võtnud kasutusele sotsiaalse mobiilsuse mõistet, vaid ka tõestas selle olemasolu oma eluloo näitel."  

1922. aastal oli Sorokin sunnitud Venemaalt emigreeruma. Ta seadis end sisse Ameerika Ühendriikides, kus temast sai 1931. aastal Harvardi ülikooli esimene sotsioloogiaprofessor ja kateedrijuhataja. 1965. aastal valiti Sorokin Ameerika sotsioloogiaassotsiatsiooni presidendiks.

Sorokin on kirjutanud üle 30 raamatu, nende hulgas teosed "Sotsioloogia süsteem", "Revolutsiooni sotsioloogia", "Sotsiaalne mobiilsus". Ta on uurinud ka sürjakomisid, tegelenud etnograafia ja kulturoloogiaga.

Sorokin suri 1968. aastal USAs Massachusettsis.

Kominarod.ru