Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Prääsä rajoon Karjalas taastas rahvusliku staatuse

17.02.2009

Venemaa justiitsministeeriumi Karjala osakond registreeris Prääsä (vn Prjažinski) rajooni uue põhikirja, mis seadustab munitsipaalüksuse rahvusliku staatuse.

Prääsä rajoon sai rahvusliku staatuse juba 90tel aastatel kui aunusekarjalaste ja soomlaste asuala. Kuid mõned aastad tagasi võeti see seoses seadusandlusmuudatustega ära.

Prääsä munitsipaalrajooni nõukogu otsustas oma 7. oktoobri istungil, et piirkond peab rahvusliku staatuse tagasi saama. Eelnevalt olid Petroskoi vahetus läheduses asuva rajooni elanikud augustis toimunud ühiskondlikel kuulamistel rajoonikogu volinike vastavasisulise ettepaneku heaks kiitnud.

Karjalas valmistatakse ette ka uut seaduseelnõu vabariigi rahvuslike munitsipaalrajoonide kohta, millega reguleeritakse munitsipaalvõimude volitusi regioonis elavate rahvuste kultuurilise arengu ja traditsioonilise majandustegevuse kindlustamisel.

2002. aasta rahvaloenduse andmeil elas Prääsä rajoonis 18 224 inimest. Neist 37 protsenti olid rahvuselt karjalased, 46 protsenti venelased, kuus protsenti soomlased, viis protsenti valgevenelased ja kuus protsenti teistest rahvustest.

Karjala vabariigis on rahvuslik staatus veel ka Kalevala ja Aunuse (Olonetsi) rajoonil.

Stolitsa-na-Onego