Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimupäev Sauel 21. veebruaril

 

MTÜ Saue Haridusselts VITALIS poolt kavandatav ettevõtmine HÕIMURAHVAD - MEIE  JUURED

Laupäeval, 21. Veebruar 2009  kell 12.00-15.00
Saue Gümnaasiumi aulas (Nurmesalu 9, Saue linn)


Päevakava:

12.00 Avasõnad: Saue Haridusseltsi Vitalis esimees Jaan Palumets

12.05 Hõimurahvaid ja nende ajalugu tutvustav loeng: Fenno-Ugria Asutuse nõunik Jaak Prozes

12.35 Esineb Setu Selts

12.40 Külas soome-ugri rahvastel: Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisprogrammi välitööde juht Madis Tuuder

13.10 Kohvipaus: hõimurahvaste rahvuslikud küpsetised

13.25 Krimmieestlased: Ene Liivik

13.40 Eestlased Bakuus: Tiina Toomet

13.55 Setu Seltsi sõnavõtt: Voldemar Ahone

14.10 Eesti-Ungari Seltsi sõnavõtt: Gyula David

14.25 Esineb Ingerisoomlaste Tallinna Selts: Lempi Noodapera

14.35 Marimaa tutvustus: Alexei Alexeev

14.45 Film „Pulmad Marimaal”

15.15 Tänusõnad ja kokkuvõte

Ettevõtmist ilmestavad: ERM rändnäitus "Soomeugrilased ja samojeedid", fotoseeria "Laulupidu Marimaal", Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste tööd  tverikarjalaste ekspeditsioonilt.

NB! Buss Sauele väljub kell 11.00 Estonia teatrimaja eest.