Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Alla poole mari lastest õpib koolis emakeelt

20.02.2009

Marimaal õpib sel õppeaastal mari keelt 19,3% kõikidest õpilastest, teatas vabariigi haridusministeerium rahvusvahelise emakeelepäeva eel.

Kui arvestada, et marisid on regiooni elanikkonnast 43%, õpib neist emakeelt vaid alla poole.

Siiski õpitakse Marimaal mari keelt veel ka riigikeelena ning selliste õpilaste arv on viimastel aastatel kasvanud.

Mari keelt emakeelena õpetatakse 134 vabariigi üldhariduskoolis 302-st. Vabariigis töötab 218 mari keele kui emakeele õpetajat.

Marimaa haridusministeeriumi teatel oskab mari keelt üle 80% Marimaal elavatest maridest. 18 tuhat inimest räägib mäemari keelt, 245 tuhat niidumari oma. 98% maridest räägib ka vene keelt ning paljud saavad olmetasandil aru tatari keelest.

MariUver