Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Rahvusvaheline emakeelepäev: soome-ugri keeled on ohus

21.02.2009

Suurem osa soome-ugri keeltest on kadumisohus, selgub ÜRO haridus-, teadus- ja kultuuriorganisatsiooni UNESCO poolt rahvusvahelise emakeelepäeva puhul avaldatud kaardilt.

UNESCO andmeil on kadumise äärel osa saami keeltest (pitesaami ja umesaami Rootsis ning terisaami Venemaal), liivi ja vadja keel, sölkupi ja eenetsi keel.

Ent ka laiemalt kasutusel olevad ja Venemaa regioonides isegi riigikeeltena tunnustatud udmurdi, komi, mari, karjala, mokša ja ersa keel on kaardil tähistatud kollase värviga ehk siis nad on kindlalt ohus.

Eestis peetakse samaväärselt ohustatuks võru ja setu keelt. 

Täna on rahvusvaheline emakeelepäev, mida tähistatakse ÜRO algatusel alates 2000. aastast eesmärgiga säilitada ja arendada kaduvaid keeli, soodustada lingvistilist mitmekesisust ja mitmekeelset haridust ning tõsta inimeste teadlikkust keele- ja kultuuritraditsioonidest.

UNESCO interaktiivne kaduvate keelte kaart