Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Udmurdikeelseid raamatuid saab osta postkontoritest

20.02.2009

Udmurdimaa postkontorid osutavad tänavu veebruarist elanikkonnale uut teenust, müües neile udmurdikeelseid raamatuid.

Vabariigi rahvuspoliitika ministeerium viis kahel eelmisel aastal läbi uuringu, millest selgus, et udmurdid loeksid heameelega omakeelseid raamatuid, kuid neid on võimalik osta ainult linnades asuvatest eripoodidest.

Ministeerium otsustas algatada koostöös postkontoritega projekti, et raamatud jõuaksid ka külades elavate udmurtideni.

Praegu saavad postkontoritest udmurdi kirjandust osta Šarkanka, Igra ja Možga rajoonis. Projekti õnnestumise korral on seda plaanis laiendada üle vabariigi.

Moja Udmurtija