Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Suri viimane emakeelne liivlane

04.03.2009 

Laupäeval maeti Lätimaal Kūolkas arvatavalt viimne emakeelne liivlane Viktor Berthold, kes oli pärit Zūonkõ talust Vaide külast. 

Berthold sündis 1921. aastal, kooli minnes ta läti keelt ei osanud.

Ühena vähestest liivi meestest õnnetus tal end metsas varjates sõjamobilisatsioonist pääseda. Pärast sõda töötas juuksuriks õppinud mees metsavahina, oli kalur, motorist ja sadamavalvur. Ta oli ka hinnatud ravitseja, kes ravimisel tarvitas liivikeelset jumalasõna. 

Berthold oli viimasel aastakümnel eesti keeleteadlastele asendamatu keelejuht, keda kutsuti 90tel aastatel aeg-ajalt Kūolka kooli liivi keelt õpetama, samuti õpetas ta liivi keelt Liivlaste Liidu poolt korraldatavates lastelaagrites. Liivi keel oli tal säilinud tänu sellelele, et ta sai seda kasutada vesteldes oma venna ja abikaasaga, kes surid eelmise sajandi 90tel aastatel.

Liivi keelt ei räägi küll enam keegi emakeelena, kuid keel elab nii raamatutes, rahvaluules kui ülikoolides. Elavad ka liivlased, keda on Lätis üle paarisaja. Nad on haritud ja hästi organiseerunud, liivlastel on mitu organisatsiooni ja vähemalt kolm folklooriansamblit.

Ka Eestis suureneb liivlaste hulk. Kui 1989. aastal elas siin rahvaloenduse andmeil üks liivlane, siis 2000. aastal juba viis liivlast.