Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Permikomid paluvad soomeugrilastelt abi

10.03.2009

Permikomid saatsid avalikkusele abipalve, et päästa aheneva kasutusalaga emakeelt ja hääbuvat rahvuskultuuri.

Pärast seda, kui Permikomi ringkond liideti Permi kraiga, on koolidest kadunud komi keele õpe ja suletud mitmeid komi kultuuriasutusi.

Venemaal ja piiri taga elavatele hõimurahvastele suunatud kirjas palutakse saata märgukiri  Permikomi võimudele ja juhtida tähelepanu vähemusrahvuste ja inimõiguste rikkumisele.

Kohalike võimuesindajate aadressid, kuhu märgukiri saata: ouit1dubu at permkrai dot ru, ovtoropova at appk dot permregion dot ru, dtr at perm-krai dot ru,vas at permkrai dot ru, tvgalitcina at appk dot permregion dot ru, berber at permkrai dot ru

Venemaa peaminister: http://premier.gov.ru/mail/step2.html


Permikomid levitavad ise järgmist kirja:

Enne Permikomi ringkonna liitmist Permi kraiga lubas Perm väga paljut… Me kõik hääletasime ühendamise vastu. Ükski meie tuttav ei hääletanud poolt. Kuid meid ühendati…

Ja pärast ühendamist hakkasid toimuma järgmised asjad:

1. Koolides pole enam komi keele õpet.
2. Pandi kinni laste loovkeskus ja käsitöökeskus. Lapsed ja pedagoogid aeti kivimajast vanasse puulobudikku. Ent seal puudub tulevik.
3. Pannakse kinni rahvuskultuurikeskus.
4. Pannakse kinni ringkonna kinokeskus.
5. Pannakse kinni Permikomi raamatukirjastus.

Silmapetteks viiakse läbi tulemusteta ühekordseid projekte, mille tulemid tolmuvad vaid arhiiviriiulitel.

See pole lihtsalt vallandamised, kriis ja kokkuhoid! Kuni juurteni hävitatakse kõik, millel hädavaevu püsib veel rahvuslik kultuur, kus antakse lastele edasi käsitööoskusi ja keelt. Pannakse kinni asutused, mis teevad koostööd teiste soome-ugri piirkondadega ja korraldavad rahvuslikke üritusi.

Ja kirjastus! See on ju õnnetus, tõeline rahvuslik õnnetus! See lööb kultuuril jalad alt. Kuidas peame meie, permikomid, suhtuma krai administratsiooni sellisesse poliitikasse?

Oleme seisukohal, et taoline käitumine on vastuolus riigi poliitikaga ja rikub vähemusrahvaste õigusi ja inimõigusi. Me astume välja "noa alla" minevate ringkonna ja linna kultuuri- ja täiendharidusasutuste kaitseks. Me kavatseme selle probleemi lahendamiseks kaasata kõik teised soome-ugri piirkonnad nii Venemaal kui ka välismaal. Meil on selleks kõik vajalikud vahendid olemas.